Våga vägra el-, energi- och värme leverantörer som enbart profiterar och inte återinvesterar samt vidarutvecklar och effektiviserar för framtiden...

KlimatAnsvar

Ren Energi nu

För ett rent klimat i framtiden

Flöden på Enerigimarknaden
Skrivet av Energimarknaden   

Se hur energi flödar mellan länder och områden, detta ur Svenska Kraftnäts perspektiv.

Se de nya elområden som som Sverige delades upp i den 1 november 2011.

 

Energimaknaden
Ren Energi